Ventures

In onderstaand overzicht vindt u onze formele partnerships. Dit zijn partijen met wie we gezamenlijk aandeelhouder, bestuurder of toezichthouder zijn, in een of meerdere ventures. Het geeft een fraai overzicht van de breedte van het zorglandschap maar ook de hechtheid van partnerships.

Freddify

De missie van Freddify is het verlichten van het personeelstekort in de zorg door geschikte zij-instromers te koppelen aan zorgorganisaties.

HumanCapitalCare

HumanCapitalCare is een innovatieve dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid.

FitzMe

De Gezonde Zaak en Medicinfo bundelen vanaf 1 juli 2017 hun krachten en brengen via FitzMe Company de bestaande vitaliteitsdiensten naar een nog hoger plan.

Zorgmatch

ZorgMatch is een IT bedrijf dat oplossingen biedt voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. Het gaat om mensen met een chronische ziekte en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

De ToetsPraktijk

De ToetsPraktijk is dé partner voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties.

Martha Flora

De allerbeste dementiezorg. Als u straks bij ons komt wonen, blijft uw leven zoals het nu is. In elk geval zo veel mogelijk. Dat maakt Martha Flora uniek ten opzichte van andere zorgaanbieders.

ZelfzorgOndersteund ZO!

ZO! Samen maken we ons sterk voor ondersteunde zelfzorg in Nederland. 99% van de tijd maken patiënten eigen keuzes.

Opera consultancy

Opera’s kennis van zorg helpt uw ambities te realiseren. Goede en innovatieve ideeën zijn er genoeg in de zorg, maar het op de juiste manier vormgeven en in de praktijk brengen is lastig en ingewikkeld.

VECOZO

Hét digitale communicatiepunt in de zorg. De diensten van VECOZO zijn bestemd voor ketenpartijen in de zorg die hun administratieve processen willen stroomlijnen en optimaliseren.

Koppeltaal

Het idee van een game voor kinderen met autisme. Het verhaal van Koppeltaal begint bij de wens van enkele GGZ instellingen om een game te ontwikkelen voor kinderen met autisme.

Care2U

Care2U draagt bij aan een efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen.

Zorg-Lokaal

Zorglokaal biedt Nederlandse gemeenten efficiency bij het administratief uitvoeren van de Wmo en Jeugdwet en grip op verantwoorde zorginzet.

PATIENT+

PATIENT+ is opgericht door artsen die geloven in de kracht van samen beslissen. Het team heeft een heldere missie: de kwaliteit van zorg verbeteren door samen beslissen in de praktijk te brengen.

Medicinfo

Persoonlijke begeleidingsdiensten die Medicinfo heeft ontwikkeld zijn onder andere: App de Dokter, Gezondheidslijn, Dokter op zak en Mijn hartcoach.

Organoids Hubrecht Instituut

Het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Hubrecht Instituut hebben een methode ontwikkeld om in het laboratorium uit darmcellen van CF-patiënten ‘stamcellen’ te isoleren.

NeoKidney

Het draagbare hemodialyse apparaat is licht en klein en hierdoor makkelijk thuis te gebruiken of mee te nemen als handbagage op reis. Patiënten zijn daardoor voor hemodialyse niet meer gebonden om drie- of viermaal per week vier uur te dialyseren in een ziekenhuis.

FoodforCare

De overtuiging van FoodforCare is dat elke patiënt iedere dag recht heeft op lekker eten en drinken dat bijdraagt aan het welbevinden en het herstel aantoonbaar bevordert.

StuArt

Stuart is een concepting en ontwerp-bureau gespecialiseerd in het oplossen van design- en communicatievraagstukken met betrekking tot zorg en welzijn.

Coöperatie Mental Wealth

Zelfmanagement, regie voeren over het eigen leven en mentaal welzijn. Dat is wat Mental Wealth nastreeft voor iedereen.

WeHelpen

WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden, organiseren en delen van hulp. Je kunt aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken.

Robot Care Systems

Robot Care Systems LEA is geschikt voor ouderen en diverse patiënten groepen en biedt uitgebreide assistentie bij fysieke en cognitieve ondersteuning voor revalidatie en het kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Pacmed

Persoonlijke- en preciezere zorg. Door machine learning met medische expertise te combineren leren wij van grote hoeveelheden data welke behandeling werkelijk het beste werkt.