Ventures

In onderstaand overzicht vindt u onze formele partnerships. Dit zijn partijen met wie we gezamenlijk aandeelhouder, bestuurder of toezichthouder zijn, in een of meerdere ventures. Het geeft een fraai overzicht van de breedte van het zorglandschap maar ook de hechtheid van partnerships.

Organoids Hubrecht instituut

Het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Hubrecht Instituut hebben een methode ontwikkeld om in het laboratorium uit darmcellen van CF-patiënten ‘stamcellen’ te isoleren.

Robot Care Systems

Robot Care Systems LEA is geschikt voor ouderen en diverse patiënten groepen en biedt uitgebreide assistentie bij fysieke en cognitieve ondersteuning voor revalidatie en het kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen.

PATIENT+

PATIENT+ is opgericht door artsen die geloven in de kracht van samen beslissen. Het team heeft een heldere missie: de kwaliteit van zorg verbeteren door samen beslissen in de praktijk te brengen.

NeoKidney

Het draagbare hemodialyse apparaat is licht en klein en hierdoor makkelijk thuis te gebruiken of mee te nemen als handbagage op reis. Patiënten zijn daardoor voor hemodialyse niet meer gebonden om drie- of viermaal per week 4 uur te dialyseren in een ziekenhuis.

VECOZO

Hét digitale communicatiepunt in de zorg. De diensten van VECOZO zijn bestemd voor ketenpartijen in de zorg die hun administratieve processen willen stroomlijnen en optimaliseren.

WeHelpen

WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden, organiseren en delen van hulp. Je kunt aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken.

FitzMe

De Gezonde Zaak en Medicinfo bundelen vanaf 1 juli hun krachten en brengen via FitzMe Company de bestaande vitaliteitsdiensten naar een nog hoger plan.

Tonen

Duurzame inzetbaarheid werknemers. Minder stress, depressie en burn-out door preventieve hoorzorg.

FoodforCare

De overtuiging van FoodforCare is dat elke patiënt iedere dag recht heeft op lekker eten en drinken dat bijdraagt aan het welbevinden en het herstel aantoonbaar bevordert.

Pacmed

Persoonlijke- en preciezere zorg. Door machine learning met medische expertise te combineren leren wij van grote hoeveelheden data welke behandeling werkelijk het beste werkt.

Martha Flora

Allerbeste dementiezorg. Als u straks bij ons komt wonen, blijft uw leven zoals het nu is. In elk geval zo veel mogelijk. Dat maakt Martha Flora uniek ten opzichte van andere zorgaanbieders.

Koppeltaal

Koppeltaal GGZ. Het idee van een game voor kinderen met autisme Het verhaal van Koppeltaal begint bij de wens van enkele GGZ instellingen om een game te ontwikkelen voor kinderen met autisme.

ZelfzorgOndersteund ZO!

ZO! Samen maken we ons sterk voor ondersteunde zelfzorg in Nederland. 99% van de tijd maken patiënten eigen keuzes.

De ToetsPraktijk

De ToetsPraktijk is dé partner voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten bij de uitvoering van inventariserende en confronterende gesprekken of bij het stellen van (her)indicaties.

Care2U

Care2U draagt bij aan een efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met een of meerdere chronische aandoeningen.

Coöperatie Mental Wealth

Zelfmanagement, regie voeren over het eigen leven en mentaal welzijn. Dat is wat Mental Wealth nastreeft voor iedereen.

HumanCapitalCare

HumanCapitalCare is een innovatieve dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid.

Medicinfo

Persoonlijke begeleidingsdiensten die Medicinfo heeft ontwikkeld zijn onder andere: App de Dokter, Gezondheidslijn, Dokter op zak en Mijn hartcoach.

Opera consultancy

Opera’s kennis van zorg helpt uw ambities realiseren. Goede en innovatieve ideeën zijn er genoeg in de zorg, maar het op de juiste manier vormgeven en in de praktijk brengen is lastig en ingewikkeld.

StuArt

Stuart is een concepting en ontwerp-bureau gespecialiseerd in het oplossen van design- en communicatievraagstukken met betrekking tot zorg en welzijn.

Zorg-Lokaal

Zorglokaal biedt Nederlandse gemeenten efficiency bij het administratief uitvoeren van de Wmo en Jeugdwet en grip op verantwoorde zorginzet.

Zorgmatch

ZorgMatch is een softwareleverancier, gespecialiseerd in het ontwikkelen en onderhouden van informatiesystemen ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen van zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgaanbieders en gemeenten.