Een voorbeeld Zorgchallenger

Venture Neokidney:

Dialyse heeft enorme impact op je leven. De draagbare kunstnier maakt dialyse mogelijk buiten het ziekenhuis voor patiënten die dat willen. Daarom werken we hard om in 2017 een prototype van de draagbare kunstnier gereed te krijgen.

Venture Hub Diagnostics:

Het inzetten van zogenaamde Organoids is een zeer interessante technologie als ‘companion diagnostic’ bij CF. Bij Organoids worden kleine hoeveelheden weefsel ‘gekweekt’ tot mini-orgaantjes, waarmee een test kan worden gedaan op de werkzaamheid van de CF-medicatie. Organoids zijn objectiever dan de huidige test, omdat het herstel van het CFTR-eiwit wordt aangetoond (oorzaak van de ziekte). Met behulp van Organoids kan vooraf bepaald worden of het medicijn bij een specifieke patiënt gaat werken of niet (in tegenstelling tot de huidige test). Door vervolgens alleen het medicijn te vergoeden voor patiënten waarbij het medicijn werkt, kunnen zeer veel kosten bespaard worden.