Activa delen

De zorg is een mensen-business en daarmee zijn mensen ook de allergrootste kostenpost. Bij een ziekenhuis is dit zelfs ca. 80%.

Hiermee lijkt er soms wat weinig aandacht te zijn voor asset optimalisatie. Toch zijn er veel dure activa en dure voorzieningen. Denk maar eens aan laboratoria, röntgen, maar ook nachtvoorzieningen.

Hoewel het niet de grootste kostenpost is van een ziekenhuis, zijn het nog steeds aanzienlijke bedragen en is door de versnippering de totale som zeer groot in relatie tot de benodigde kosten. Wij zien voor ons dat zorginstellingen samen met verzekeraars programma’s opzetten om deze dure activa te centraliseren. Dit klinkt, bedrijfseconomisch gesproken, eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. De kostendruk die een ziekenhuis ervaart weegt hier op tegen de belangen, machtsverhoudingen en ego’s. Wij zien echter een tijd komen waarin we leren om in gezamenlijkheid een antwoord te geven aan de kostendruk. Het beginnen bij het verlagen van waste en onderbenutting lijkt dan een hele logische stap.