Keten infrastructuur

Het uitwisselen van medische en administratieve data en centraliseren van ‘infrastructurele processen’, zodat data goed en efficiënt beschikbaar is.

Zorg is een dienstverlenende sector waarin de kennis & kunde van de professional hand in hand hoort te gaan met een patiëntgerichte benadering. Het is tegelijkertijd ook een informatie-intensieve sector, waarbij allerlei medische data moet worden uitgewisseld. Op basis hiervan kunnen artsen goede beslissingen nemen, verpleegkundigen de verzorging continueren en patiënten hoeven hun verhaal niet steeds opnieuw te doen.

In een wereld waarin mensen constant met elkaar in contact staan, is het raar dat er in de zorg nog steeds geen ‘vloeiende datastromen’ zijn.

In onze visie zien we een zorg voor ons die gebaseerd is op data uitwisseling (als de patiënt dat wil), waar artsen en verpleegkundigen beschikken over de laatste informatie, waar de data van de patiënt (o.a. monitoring) eenvoudig wordt opgenomen en getoond aan een arts. Waar men kan kiezen voor Best of Breed systemen.

Daarnaast zien wij dat we voorbij de fragmentatie gaan als het gaat om basale processen. Administratieve lastenverlichting voor de hele keten, richten op het verlagen van de administratieve belasting van alle ketenpartijen in de zorg door het aanbieden van een centraal digitaal communicatiepunt. Wij verwachten in de komende jaren infrastructuren op o.a. outcome monitoring, regioketens, patiënt-data-integratie en koppeltalen.