Te dure toeleveringen

Onze aanpak van  dure medicijnen en hulpmiddelen om redelijke prijzen te realiseren.

Dure toeleveringen zijn een issue voor zowel de zorgverleners als voor de zorgverzekeraar. Het is een unieke kans om samen te werken, de zorgverleners en zorgverzekeraars hebben elkaar hierbij nodig.

CbusineZ start trajecten waarbij we samen met zorgverleners dure toeleveringen selecteren en aanpakken. Gebaseerd op de methode van ‘EcoSystem Redesign’ starten we een traject met als doel de kosten minimaal 30% omlaag te brengen tegen dezelfde of hogere kwaliteit.

Wij denken hierbij o.a. aan het gebruik van hulpmiddelen in ziekenhuizen, maar ook dure IT (o.a. ZorgDomein) en dure medicijnen.

In de afgelopen jaren hebben we al veel ervaring opgedaan met hulpmiddelen. Meestal in relatie tot de zorgverzekeraar, maar ook in combinatie met ziekenhuizen. Het overtuigen van ziekenhuizen om mee te doen aan een ‘zorgverzekeraars-project’ is niet eenvoudig. Er is nog steeds sprake van argwaan. Tegelijkertijd zien wij enorme kansen door betere inkoop van toeleveringen door ziekenhuizen, maar ook van andere aanbieders.