Zelfmanagement

Zelfmanagement betekent dat de patiënt tools heeft om zelf te monitoren, regie te nemen en keuzes te maken i.s.m. zijn behandelteam en naasten.

De patiënt gaat steeds meer zelf kiezen. Dat houdt ook in dat de patiënt zelf bepaalt of hij wel of niet gaat monitoren. Wij denken dat er een steeds grote groep zal komen die zelf de regie wil,  de behandelopties wil bespreken, zelf de belangrijke waarden in de gaten wil kunnen houden en vragen wil stellen aan een zorgverlener wanneer het hen uitkomt.

In onze visie op zelfmanagement willen we dat tools beschikbaar komen voor zelfmanagement én dat de inzet van zelfmanagement tools versneld wordt.

Een mooi voorbeeld is de inzet van diabetes zelfmanagement. MedicInfo heeft het MGP gemaakt waarmee patiënten hun diabetes, in afstemming met de huisarts, kunnen managen. Met deze opgedane kennis zagen we dat we een nationaal initiatief nodig hadden om de inzet te versnellen. Dit heeft geresulteerd in Zelfzorg Ondersteund! Hoewel zelfmanagement en met name de technologie ervoor (watches, sensoren en apps) erg hot zijn, moeten we constateren dat de inzet nog erg beperkt is.

CBusineZ wil bijdragen aan het versnellen van deze inzet door te kijken naar best practices, tools ontwikkeling en  versnellings-initatieven te starten.