Zorgchallengers

Door middel van Zorgchallengers kan nieuwe kennis worden ontwikkeld en een gewenste innovatie in een zorgsector worden versneld.

Het omarmen van een Zorgchallenger is van groot belang, het biedt betere waarde voor de patiënt. Kostenverlaging voor hulpmiddelen, significante verhoging van klant-/patiënt-vriendelijke behandeling en meer.

Innovaties in de zorg gaan vaak trager dan wenselijk is. Een manier om een innovatie te verwezenlijken kan zijn via een nieuwe partij en/of een andere aanpak.

Toepassen van een ander businessmodel, bijvoorbeeld een businessmodel die zeer patiënt vriendelijk is of een model waarbij de kosten aanzienlijk lager liggen. Een nieuwe vorm van zorg introduceren waardoor een bestaande vorm kan worden afgebouwd.

De markt voor Zorgchallengers is vaak lastig. Het bestaande systeem kent een sterke tendens tot een status quo. Wij zien dat door middel van Zorgchallengers nieuwe kennis kan worden ontwikkeld en ook gewenste innovatie in een zorgsector kan worden versneld.

Vanuit onze expertise en ervaring richten we ons met name op Zorgchallengers in (deel)sectoren waar een gewenste innovatie lange tijd niet tot juiste uitvoering ofwel resultaat leidt. Onze rol ligt dan met name in het startup deel en de eerste opschaling. Met de Zorgchallengers willen we kennis verspreiden onder de bestaande aanbieders. Dat wil zeggen dat de kennis die uit deze businessmodellen wordt gegenereerd ook bij andere zorgaanbieders bekend wordt, zodanig dat er een beweging komt onder de bestaande aanbieders.