Met lef participeren om de zorg te transformeren

De gezondheidszorg staat onder druk. Druk op de kosten, maar ook op de menskracht. Tegelijk komen er steeds meer innovaties beschikbaar. Onze visie?

Wij geloven erin dat ondernemerschap leidt tot nieuwe, duurzame oplossingen voor de uitdagingen in de Nederlandse gezondheidszorg. CbusineZ wil hieraan een bijdrage leveren door met lef te participeren in early stage ventures, nieuwe initiatieven op te zetten en coalities te versterken.  Zo creëren en faciliteren we doorbraken en stimuleren we transformaties.

Hiervoor zijn we continu op zoek naar nieuwe ideeën met een hoge impact. We richten ons hierbij op initiatieven die een bijdrage leveren aan het vrijspelen van capaciteit in de zorg, het afbuigen van de zorgvraag en/of het vermijden van zorgkosten. Dit doen we binnen vijf thema’s in de zorg.

Onze ventures

Investeren in impact

CbusineZ streeft naar het realiseren van impact en transformaties binnen een aantal gebieden in de gezondheidszorg. Dit met een hele specifieke reden: helpen problemen in de zorg op te lossen en daarmee bijdragen aan betere zorg voor patiënten en een duurzaam stelsel. Dit doen we door nieuwe ventures op te zetten (incubators) of door te participeren in ventures. In beide gevallen ondersteunen we actief en met lef. Niet als quick fix, maar voor langere tijd. Het gaat ons om de impact die we kunnen behalen. En we doen meer dan investeren alleen om deze transformatie te realiseren. Zoals bijeenbrengen, vormgeven, initiëren, plannen en structureren – vaak in nauwe samenwerking met belangrijke stakeholders in het veld.

Een idee of businessplan pitchen?