Er zijn allerlei manieren om naar de zorg te kijken om thema’s te kunnen onderscheiden. Het uitgangspunt voor ons is dat de patiënt de best mogelijke zorg moet krijgen en dat er een duurzaam stelsel is.

De zorg-thema’s waar wij ons voor inzetten

Zelfmanagement & e-Health

Zelfmanagement is een groot thema in onze ventures. CbusineZ wil bijdragen aan het versnellen van deze inzet door te kijken naar best practices, tools ontwikkeling en versnellings-initatieven te starten.

Lees verder

Zorgchallengers

Nieuwe partijen die quantum leap betere waarde leveren en daarmee de patiënten en het zorgstelsel helpen verbeteren. Innovaties in de zorg gaan vaak trager dan wenselijk zou zijn. Soms is de manier om een innovatie te verwezenlijken via een nieuwe partij die het op een fors betere manier doet. Dit kan een ander businessmodel zijn dat zeer klantvriendelijk is of veel lagere kosten heeft of een partij die een nieuwe vorm van zorg introduceert waardoor een bestaande vorm kan worden afgebouwd.

Lees verder

Te dure toelevering

Te dure toeleveringen aan de zorg, waaronder dure medicijnen en hulpmiddelen, worden aangepakt zodat redelijke prijzen gerealiseerd worden. Dure toeleveringen zijn een issue voor zowel de zorgverleners als voor de zorgverzekeraar.

Lees verder

Keteninfrastructuur

Het uitwisselen van medische en administratieve data en centraliseren van ‘infrastructurele processen’, zodat data goed en efficiënt beschikbaar is.

Lees verder

Activa delen

De zorg is een mensen-business en daarmee zijn mensen ook de allergrootste kostenpost. Bij een ziekenhuis is dit zelfs ca. 80%. Hiermee lijkt er soms wat weinig aandacht te zijn voor asset optimalisatie.

Lees verder

Business Proces Redesign

Patiëntvriendelijke en efficiënte processen ondersteund door E-Health, SDM en expert systemen met goede outcome. Zorgprocessen draaien nog relatief vaak om de kennis van de professional waar de patiënt naartoe moet komen.

Lees verder