Zorgthema’s

CbusineZ wil een beter toegankelijke en betaalbare zorg voor patiënten realiseren. Zo bouwen we mee aan een toekomstbestendig en modern zorgstelsel. We richten ons hierbij op initiatieven die een bijdrage leveren aan het vrijspelen van capaciteit in de zorg, het afbuigen van de zorgvraag en/of het vermijden van zorgkosten. Bijna altijd spelen AI en digitalisering hierbij een belangrijke rol.

Dit doen we binnen vijf thema’s in de zorg: Passende zorg, Digitale (zelf)zorg, Slim organiseren, Data-uitwisseling en Processen. We verwachten dat participaties binnen deze thema’s significante impact kunnen hebben op transformaties in de zorg. ​Deze focus maakt dat we ons bijvoorbeeld niet bezighouden met venturing op het gebied van welzijn & preventie, ontwikkeling van devices of geneesmiddelen en core zorgsystemen.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is een belangrijk thema. Zo belangrijk dat we hiervoor, samen met 4 vooruitstrevende zorgorganisaties stichting IFOZ (Innovatiefonds Ouderenzorg) hebben opgericht. Heeft u een vernieuwend initiatief of concept dat bijdraagt aan zelfredzaamheid thuis of arbeidsbesparing in de ouderenzorg? Bekijk dan de mogelijkheden bij IFOZ.

Passende zorg

Patiënten gebruiken (alleen) de zorg die voor hen de meeste waarde oplevert. Om dat te kunnen bieden zouden zorgverleners toegang moeten hebben tot de juiste middelen om het juiste pad voor elke patiënt te kiezen. Dat vraagt om innovaties die zorgverleners zonder veel extra werk helpen inschatten welke behandeling de juiste is en kunnen ondersteunen in samen beslissen.

Digitale (zelf)zorg

Patiënten kunnen met digitale middelen worden geholpen zodat hetzelfde aantal zorgverleners meer patiënten kunnen helpen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zorgverleners gebruik kunnen maken van geautomatiseerde en efficiënte digitale processen. Dit vraagt om innovaties die zorg automatiseren, data-uitwisseling mogelijk maken, zelfzorg stimuleren en patiënten helpen de instelling te verlaten (bijvoorbeeld remote monitoring).

Slim organiseren

Patiënten willen op het juiste moment en op de juiste plek (zo gemakkelijk mogelijk) de hulp die ze nodig hebben. Nog beter moeten we er voor zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt verleend. Denk bijvoorbeeld aan het oplossen van de verkeerde-bedden problematiek, nog betere triage en een andere verdeling van zorgvragen.

Data-uitwisseling

Om data uit te kunnen wisselen is eenheid van taal nodig, dat vraagt om projecten die eenheid creëren en faciliteren. Hoewel er al veel werk is gericht op data-platforms, zijn die er nog onvoldoende voor inzichten en algoritmen.

Processen

Zorgverleners moeten optimaal worden ingezet, op een manier die hun werkplek aantrekkelijk houdt. Dat vraagt om innovaties in (management van) informatiestromen, data-uitwisseling, processen, logistiek en het zorglandschap. Bijvoorbeeld initiatieven die zorgen voor lagere administratieve lasten of die leiden tot het vrijspelen van capaciteit.

Een idee of businessplan pitchen?

Heeft u een goed business idee of businessplan, past uw idee bij onze thema’s, spreekt onze werkwijze u aan en bent u op zoek naar financiering? Neem dan contact met ons op en pitch uw idee!