Een scherpe investment focus om gericht en effectief te kunnen zijn

CbusineZ investeert in nieuwe initiatieven met een hele specifieke reden: helpen problemen in de zorg op te lossen en daarmee bijdragen aan betere zorg voor patiënten en een duurzaam stelsel. Dit doen we door nieuwe ventures op te zetten (incubators) of door te participeren in ventures. In beide gevallen ondersteunen we actief en met lef het opstarten en opschalen van de venture.

Bij het selecteren van ventures hanteren we een scherpe investment focus om zo gericht en effectief mogelijk te kunnen zijn. Onze investment focus bestaat uit vijf onderdelen.

Strategische impact op geselecteerde thema’s

Het gaat ons niet om het product op zichzelf, het draait voor ons om de impact. Er moet significante vooruitgang worden geboekt op zorg voor de patiënt of op de duurzaamheid van het zorgstelsel in termen van kwaliteit, kosten of toegankelijkheid. De strategische impact op een van onze zorgthema’s staat centraal bij het selecteren, de keuze tot participeren, het ontwikkelen en de keuze tot exit van een venture.

Focus op early stage ventures

Ongeveer de helft van de ventures starten wij zelf via ons Incubator Program. Ventures waarin wij participeren zijn Early Stage ventures: vanaf idee-, businessplan- of opstartfase tot begin van de opschalingsfase. In deze fasen is het creëren van overeenstemming met het strategisch doel van CbusineZ het best mogelijk. Ook kunnen we zo het beste de kennis van CbusineZ nog toevoegen aan het businessmodel.

A-team en krachtig ondernemerschap

Naast een marktverkenning en validatie van de oplossing zijn er drie succesfactoren waar we op selecteren: krachtig ondernemerschap, een A-team en een sterk businessplan. Bij de afweging om te participeren kijken we dus ook expliciet naar het team, de performance en cultuur. Daarnaast selecteren we op een goed businessplan dat dynamisch kan worden bijgestuurd, zodat agility behouden blijft.

Waarde kunnen en mogen toevoegen

Iedere nieuwe venture moet zich ontwikkelen. Een proces van actief leren en bijsturen. CbusineZ wil echt waarde kunnen toevoegen en een toezichthoudende en/of bestuurlijke rol vervullen. CbusineZ neemt kennis van zorg en financiering mee en kan links leggen met haar netwerk in zorg en ventures. Ook het monitoren en coachen van de directie en venture en het actief meebouwen aan strategische issues en netwerken nemen we graag voor onze rekening.

Lange termijn commitment

Initiatieven die we oppakken of waar we in participeren zijn geen quick fixes. Het creëren van strategische impact kost tijd. Vandaar dat CbusineZ zich voor langere tijd committeert. Via actief venture management geven we sturing om de onderneming te laten groeien en de gewenste strategische impact op de zorg te realiseren. De eerste investeringsronde van CbusineZ start doorgaans met een investering tussen €100.000 en €500.000.

Een idee of businessplan pitchen?

Wilt u de zorg veranderen? Wij staan altijd open voor goede initiatieven die hierbij helpen. Heeft u een goed businessidee of businessplan en spreekt onze werkwijze u aan? En bent u op zoek naar financiering? Neem dan contact met ons op.