Een scherpe investment focus om gericht en effectief te kunnen zijn

CbusineZ wil helpen de zorg te transformeren om toegankelijkheid te verbeteren en kosten te verlagen. We richten ons daarbij op het (helpen) ontwikkelen en schalen van innovaties. Dit doen we door nieuwe ventures op te zetten (incubators) of door te participeren in ventures. In beide gevallen ondersteunen we actief en met lef het opstarten en opschalen van de venture.

Bij het selecteren van ventures hanteren we een scherpe investment focus om zo gericht en effectief mogelijk te kunnen zijn. Onze investment focus bestaat uit vijf onderdelen.

Strategische impact op geselecteerde thema’s

Het gaat ons niet alleen om het product op zichzelf, het draait voor ons zeker ook om de impact. Er moet significante vooruitgang worden geboekt in termen van het vrijspelen van capaciteit, ombuigen van de zorgvraag en/of besparing van zorgkosten. Deze impact moet worden gemaakt in een van de door ons geselecteerde zorgthema’s: passende zorg, digitale (zelf)zorg, slim organiseren, data-uitwisseling of processen. Dit staat centraal bij het selecteren, de keuze tot participeren, het ontwikkelen en de keuze tot exit van een venture. Daarnaast is het belangrijk dat de venture de kwaliteit van zorg niet laat dalen en voldoet aan ESG richtlijnen.

Focus op (pre-)seed tot Series A fase

Ongeveer de helft van de ventures starten wij zelf via ons Incubator Program. Ventures waarin wij participeren zitten in de pre-seed, seed of Series A fase: vanaf idee-, businessplan- of opstartfase tot begin van de opschalingsfase. In deze fasen is het creëren van overeenstemming met het de strategische doelen van CbusineZ het best mogelijk. Ook kunnen we zo het beste onze expertise nog toevoegen aan het businessmodel.

Kwaliteit van venture

Met behulp van de CbusineZ Venture Management (CVM) methode, wordt een venture op 13 dimensies beoordeeld. Naast een marktverkenning en validatie van de oplossing zijn er drie succesfactoren waar we op selecteren: krachtig ondernemerschap, een A-team en een sterk businessplan. Bij de afweging om te participeren kijken we dus ook expliciet naar het team, de performance en cultuur. Daarnaast selecteren we op een goed businessplan dat dynamisch kan worden bijgestuurd (zodat agility behouden blijft), beoordelen we de structuur, control & governance en vormen we een beeld van o.a. marketing & sales, processen en assets.

Waarde kunnen en mogen toevoegen

Iedere nieuwe venture moet zich ontwikkelen. Een proces van actief leren en bijsturen. CbusineZ wil echt waarde kunnen toevoegen en een toezichthoudende en/of bestuurlijke rol vervullen. CbusineZ neemt kennis van zorg en financiering mee en kan links leggen met haar netwerk in zorg en ventures. Ook het monitoren en coachen van de directie en venture en het actief meebouwen aan strategische issues en netwerken nemen we graag voor onze rekening.

Lange termijn commitment

Initiatieven die we oppakken of waar we in participeren zijn geen quick fixes. Het creëren van strategische impact kost tijd. Vandaar dat CbusineZ zich voor langere tijd committeert. Via actief venture management geven we sturing om de onderneming te laten groeien en de gewenste strategische impact op de zorg te realiseren. De eerste investeringsronde van CbusineZ start doorgaans met een investering tussen €100.000 en €500.000.

Een idee of businessplan pitchen?

Wilt u de zorg veranderen? Wij staan altijd open voor goede initiatieven die hierbij helpen. Heeft u een goed businessidee of businessplan en spreekt onze werkwijze u aan? En bent u op zoek naar financiering? Neem dan contact met ons op.