Investment focus

CbusineZ wil bijdragen aan betere zorg voor de patiënt en een duurzamer stelsel. We ontwikkelen ventures die hierbij een grote meerwaarde bieden. We hanteren daarbij een scherpe investment focus om zo gericht mogelijk en effectief te kunnen zijn.

Strategische impact op de geselecteerde zorg-thema’s

CbusineZ voert haar venturing activiteiten uit om een specifieke reden: Betere zorg. De venture moet dan ook een strategische impact kunnen hebben op een van onze geselecteerde zorgthema’s.

Early Stage

CbusineZ start een groot deel van de ventures zelf (ca. 40%) via haar Incubator Program. Ventures waarin wij participeren zijn ook Early Stage (idee, Businessplan of opstart).

Deal by Deal selecteren van juiste partner

Veel van onze initiatieven vereisen een vorm van partnership. Hierbij kiezen we voor het strategisch doel de juiste partner. We kiezen dus nadrukkelijk een ‘deal by deal’- strategie.

Waarde kunnen en mogen toevoegen

CbusineZ focust op het bereiken van de gewenste strategische waarde. Wij doen dat door een actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen van de venture. We willen dan ook waarde kunnen toevoegen.