Een breed portfolio aan ventures

Met verschillende partijen zijn we gezamenlijk aandeelhouder, bestuurder of toezichthouder, in een of meerdere ventures. Ons portfolio strekt zich uit over de breedte van de gezondheidszorg in Nederland, we zitten in verschillende branches en sectoren. Onze deelname kan ook in verschillende vormen plaatsvinden: stichtingen, coöperaties en BV’s.

IkHerstel

De e-Health-applicatie ikHerstel helpt patiënten na een operatie sneller herstellen door het aanbieden van gepersonaliseerd hersteladvies. ikHerstel is bedoeld voor patiënten die een geplande operatie krijgen en helpt hen herstellen in de thuissituatie.

MS sherpa

MS sherpa is een medisch hulpmiddel op je telefoon. De app meet symptomen die bij de ziekte multiple sclerose (MS) horen. Door deze regelmatig te controleren kun je een goed inzicht krijgen in het verloop van MS bij jou persoonlijk.

Mantelzorgtest

De Mantelzorgtest geeft mensen inzicht in hun rol als mantelzorger en hun belasting als gevolg daarvan. Vanuit lokaal relevant ondersteuningsaanbod wordt hen direct handelingsperspectief geboden. Ook voor professionals biedt het platform inzicht van het totale lokale aanbod. De samenwerking met gemeenten, hun partners en zorgverzekeraars vormt de basis voor lokale implementatie.

Innovatiefonds Ouderen Zorg (IFOZ)

Initiatiefnemers met een vernieuwend concept dat bijdraagt aan arbeidsbesparing in de ouderenzorg of zelfredzaamheid thuis kunnen terecht bij het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ).

Angiogenesis Analytics

Angiogenesis Analytics is een innovatieve spin-off van de TU Eindhoven die software ontwikkelt waarmee prostaatkanker vroegtijdig gedetecteerd kan worden. Dit gebeurt door middel van nieuwe ultrasound beeldtechnologie en is betrouwbaarder, sneller, patiëntvriendelijk en goedkoper.

FitzMe

Het FitzMe portal is een online platform met unieke dienstverlening op het gebied van vitaliteit. Zo kunnen medewerkers zelf aan de slag met meest voorkomende arbeidsrisico’s.

Freddify

Freddify wil met een bewezen data-gedreven aanpak het personeelstekort in de zorg verlichten door geschikte zij-instromers te koppelen aan zorgorganisaties.

Human Capital Care

HumanCapitalCare is een innovatieve dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Samen met werkgevers zorgt HumanCapitalCare voor competente, gemotiveerde en gezonde werknemers: de voorwaarde voor gezonde en vitale organisaties.

Koppeltaal

Nieuwe technologie geeft de GGZ steeds meer mogelijkheden voor behandelingen op maat. De landelijke integratie- en informatiestandaard Koppeltaal koppelt informatiestromen uit verschillende bronsystemen met één taal.

Medicinfo

Altijd de zekerheid dat de beste professionele zorgbegeleiding dichtbij is? Daar zorgt Medicinfo voor met een team van ervaren medisch verpleegkundigen en specialisten. Persoonlijke begeleiding per app, mail of telefoon.

NeoKidney

NeoKidney ontwikkelt een draagbare kunstnier met als missie een beter leven voor (hemo)dialysepatiënten. Naast het ontwikkelen van kleinere en betere dialysemachines is het doel de ontwikkeling van een korrel die dialysevloeistof zuivert. Dit initiatief ondersteunen we samen met de Nierstichting.

Opera consultancy

Goede en innovatieve ideeën zijn er genoeg in de zorg, maar het op de juiste manier vormgeven en in de praktijk brengen is lastig en ingewikkeld. Opera realiseert als implementatiespecialist de verdere vormgeving van strategieën en de implementatie er van in de zorg.

Organoids Hubrecht Instituut

Het UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Hubrecht Instituut hebben een methode ontwikkeld om in het laboratorium uit darmcellen van CF-patiënten ‘stamcellen’ te isoleren. Hiermee kan worden getest of specifieke (dure) medicatie bij een persoon wel of niet werkt.

Pacmed

Persoonlijke en preciezere zorg. Door machine learning met medische expertise te combineren, ontwikkelt Pacmed beslissingsondersteunende software voor medische professionals. Zo leren zij van grote hoeveelheden data welke zorg het meest passend is bij wie.

PATIENT+

PATIENT+ is opgericht door artsen die geloven in de kracht van samen beslissen met patiënten en heeft een heldere missie: de kwaliteit van zorg verbeteren door samen beslissen in de praktijk te brengen.

Stokhos

De applicatie van Stokhos komt op basis van algoritmes tot een betere realtime regioverdeling van ambulances. Hierdoor helpt Stokhos regio’s te voldoen aan de kwaliteitsnormen van aanrijtijden. Met als resultaat betere benutting van schaarse ambulances en personeel en kortere aanrijtijden.

StuArt

Stuart is een concepting en ontwerp-bureau gespecialiseerd in het oplossen van design- en communicatievraagstukken met betrekking tot zorg en welzijn.

VECOZO

Hét digitale communicatiepunt in de zorg. De diensten van VECOZO zijn bestemd voor ketenpartijen in de zorg die hun administratieve processen willen stroomlijnen en optimaliseren.

Zorgmatch

ZorgMatch is een IT bedrijf dat oplossingen biedt voor het berichtenverkeer in de Langdurige Zorg (Wlz) en als ondersteuning van Persoonsgebonden Budget (PGB). Bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben.

Ons track record

Naast de lopende samenwerkingen heeft CbusineZ een track record van succesvolle ventures die zelfstandig verder zijn gegaan of zijn verkocht. Ook zijn er ventures waarbij de ontwikkelingen verder worden opgepakt door het zorgveld. En bij ondernemen hoort soms ook het besef dat iets niet de strategische waarde heeft die nodig is. Een aantal ventures is dan ook beëindigd.

E-labs GGZ

Zelfmanagement, regie voeren over het eigen leven en mentaal welzijn. Dat is wat Mental Wealth nastreeft voor iedereen.

FoodforCare

De overtuiging van FoodforCare is dat elke patiënt iedere dag recht heeft op lekker eten en drinken dat bijdraagt aan het welbevinden en het herstel wetenschappelijk aantoonbaar bevordert.

Martha Flora

De allerbeste dementiezorg. Als u straks bij ons komt wonen, blijft uw leven zoals het nu is. In elk geval zo veel mogelijk. Dat maakt Martha Flora uniek ten opzichte van andere zorgaanbieders.

Robot Care Systems

Een zelfrijdende rollator die ouderen met bijvoorbeeld Parkinson of mensen in revalidatie helpt zich betrouwbaar en op een attractieve manier in beweging te krijgen. De eerste 60 stuks zijn geproduceerd en succesvol naar de markt gebracht. Helaas is het niet gelukt voldoende investeringen op te halen voor grootschalige productie. Dit heeft uiteindelijk in november 2019 tot een faillissement geleid.

Social Value holdings (SVH)

Social Value Holdings, het nieuwe moederbedrijf van Zorg-Lokaal, biedt Nederlandse gemeenten efficiency bij het administratief uitvoeren van de Wmo en Jeugdwet en grip op verantwoorde zorginzet. Via Argonaut biedt SVH sociaal medische advisering in het gemeentelijk domein.

Tonen Audiologische Techniek

Duurzame inzetbaarheid werknemers. Minder stress, depressie en burn-out door preventieve hoorzorg.

WeHelpen

WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden, organiseren en delen van hulp. Je kunt aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken.

ZelfzorgOndersteund ZO!

ZO! Samen maken we ons sterk voor ondersteunde zelfzorg in Nederland. 99% van de tijd maken patiënten eigen keuzes.