Investment experts in de zorgsector

Over ons | CbusineZ is in 2000 als revolverend fonds opgericht door zorgverzekeraar CZ. Gestart werd met 2 concrete initiatieven, maar al snel constateerde CZ dat op ondernemende wijze werken aan zorgtransformaties cruciaal is voor haar missie. Sindsdien is CbusineZ uitgegroeid tot een aparte stichting met een professionele organisatie en een portfolio van ruim 25 initiatieven. CbusineZ is niet commercieel gedreven en nog steeds revolverend: Verdienen we geld door het slagen van een onderneming? Dan investeren we dit opnieuw in innovaties in de zorg. Zo blijft zorggeld in de zorg.

CbusineZ is in 2001 opgericht met hulp van Zorgverzekeraar CZ. CbusineZ staat los van CZ en is een aparte stichting. Wij maken dan ook onze eigen investeringsbeslissingen. Het vermogen dat we generen, investeren we in nieuwe innovaties. CbusineZ en CZ zien dezelfde uitdagingen in de zorg en stellen vergelijkbare doelen. Zo dragen de initiatieven van CbusineZ ook bij aan de doelen van CZ. In het realiseren van deze doelen kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en netwerk. Zo versterken we elkaar. Allignment tussen CbusineZ en CZ is geborgd in de governance van CbusineZ. Naast twee onafhankelijke commissarissen is de voorzitter van de RvC van CbusineZ een lid van het bestuursteam van CZ.

Onze missie | Veel gewenste en impactvolle innovaties, doorbraakinitiatieven en veranderingen in het zorglandschap kwamen – en komen – door barrières niet, beperkt of traag van de grond. CbusineZ wil helpen die barrières te slechten. We geloven er in dat ondernemerschap leidt tot nieuwe, duurzame oplossingen voor de uitdagingen in de Nederlandse gezondheidszorg.​​ Daarom initieert en participeert CbusineZ in nieuwe initiatieven die significant bijdragen aan beter toegankelijke en betaalbare zorg voor patiënten. Zo bouwen we mee aan een toekomstbestendig en modern zorgstelsel.​​ Door met lef te participeren in vroege fase ventures, nieuwe initiatieven op te zetten en door coalities te versterken met een participatievehikel, creëert en faciliteert CbusineZ doorbraken en stimuleren we gewenste transformaties.

Onze doelen | CbusineZ heeft twee belangrijke doelen:

  • De zorgvraag afbuigen en capaciteit vrijspelen: Om toegang tot zorg te verbeteren moet de zorg fundamenteel veranderen door innovatie en transformatie, zodat we met dezelfde mensen de stijgende zorgvraag kunnen adresseren.
  • Zorgkosten vermijden: Om de zorg betaalbaar te houden moeten de kosten veel minder stijgen dan nu verwacht. Daarom willen we fors en meetbaar zorgkosten vermijden.

Onze kracht | De kracht van CbusineZ? We zien kansen, hebben een inhoudelijke visie en ondernemen snel en goed onderbouwd actie. We hoeven niet eerst jaren te praten en hebben het lef om de stap vooruit te zetten met nieuwe, gedurfde innovatieve concepten. Ons investment team beschikt over uitgebreide kennis op het vlak van innovatie, ondernemen, finance, legal, digital, marketing en propositie-ontwikkeling.  Daarnaast zijn we thuis in de verschillende sectoren van de zorg, zowel eerste- als tweedelijns en van GGZ tot gehandicaptenzorg en WLZ.  We hebben een breed netwerk in de Nederlandse gezondheidszorg. Doordat we complementair zijn aan elkaar, kunnen we met een klein team snel schakelen en businessplannen van A tot Z beoordelen en uitvoeren, al dan niet in samenwerking met derden.

Dit is ons team