Ademanalyse met E-nose voorspelt nut immuuntherapie

20 september 2019

Gisteren was onze samenwerkingspartner Breathomix veelvuldig in het nieuws. De aanleiding was de publicatie van hun studie in gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift Annals of Oncology, van Oxford University.

De betreffende studie toont aan dat de Spironose met 85% zekerheid kan voorspellen of patiënten met longkanker baat hebben bij immunotherapieën. Dankzij de voorspellende waarde van de elektronische neus kan de zorg beter afgestemd worden op de individuele patiënt. Zo kunnen langdurige en nare onderzoeken voorkomen worden en patiënten sneller passende medicatie krijgen.

De publicatie is een bijzonder knappe prestatie en zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de gezamenlijke inspanningen van CbusineZ en Breathomix, om de Spironose in Nederland beschikbaar te krijgen voor de patiënt.

Rianne de Vries van Breathomix vertelde gisteren live op BNR over de potentie van de Spironose en benoemde dan ook dat ze op dat moment bij CbusineZ zat, om verder te praten over hoe we de Spironose naar de praktijk kunnen brengen.

Het fragment is terug te luisteren via onderstaande link (3:33:45):

https://www.bnr.nl/player/audio/10130651/10389995