CbusineZ en Healthy.Capital investeren in de doorontwikkeling en opschaling van ikHerstel

12 juni 2023

CbusineZ en Healthy.Capital investeren in de doorontwikkeling en opschaling van ikHerstel, een e-Health applicatie die patiënten met gepersonaliseerd hersteladvies helpt sneller te herstellen na een geplande operatie.

IkHerstel is ontwikkeld in het Amsterdam UMC door dr. Judith Huirne en Prof. dr. Han Anema en is sinds 2019 actief als zelfstandige onderneming. Wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit  aangetoond. De roots van IkHerstel liggen in gynaecologie en inmiddels is de applicatie ook beschikbaar voor patiënten binnen heelkunde. IkHerstel wil uitgroeien tot dé e-Health applicatie voor postoperatief herstel.

De afgelopen jaren is het aantal ligdagen na geplande operaties sterk teruggebracht en worden veel operaties poliklinisch uitgevoerd. Doordat patiënten vaker en langer thuis revalideren is het belangrijk om hen begeleiding te bieden. Voor de patiënt draagt ikHerstel naast sneller herstel ook bij aan meer eigen regie en een geruster gevoel. Daarnaast worden poliklinieken ontlast, omdat zij minder telefoontjes van ongeruste patiënten krijgen en controleafspraken kunnen laten vervallen. In 2021 won ikHerstel de VGZ Zinnige Zorg Award.

Douwe Jippes, co-founder en managing partner bij Healthy.Capital: “We hebben IkHerstel gedurende een lange periode gevolgd. Wij zien een sterk team dat gemotiveerd is behandeleffectiviteit in de gezondheidszorg te helpen verbeteren met de hulp van medisch gevalideerde algoritmes op gebied van hersteladvies. Het helpt ziekenhuizen waardevolle tijd vrij te maken voor andere behandelingen.”

Rogier van der Hooft, bestuurder bij CbusineZ, vindt dat ikHerstel relevant is in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA): “IZA zet zwaar in op de realisatie van het begrip passende zorg. Het streven naar de juiste zorg op de juiste plek, meer digitaal en hybride zijn belangrijke onderliggende doelen. ikHerstel is een waardevolle digitale aanvulling op het zorgpad en ontwikkelt zich hopelijk in de toekomst ook echt als vervanger van een deel van dit proces“.

Directeur Jeroen de Wilde: “Middels financiële steun en strategische betrokkenheid kunnen we onze positie als marktleider op het gebied van medische gevalideerde gepersonaliseerde hersteladviezen uitbreiden en onze groeiambities voor de komende jaren realiseren“.

Met de investering van CbusineZ en Healthy.Capital wordt de doorontwikkeling van huidige en ontwikkeling van nieuwe zorgpaden mogelijk gemaakt.