CbusineZ geeft invulling aan landelijke opschaling Mantelzorgtest

27 juli 2022

Al meer dan 20 jaar ondersteunt stichting CbusineZ veelbelovende innovaties in de Nederlandse gezondheidszorg. We richten ons op innovaties die bijdragen aan toegankelijkere, efficiëntere en kwalitatief betere zorg. De Mantelzorgtest is zo’n innovatie.

De Mantelzorgtest is een innovatie van CZ die mantelzorgers inzicht geeft in hun situatie en vanuit dat inzicht stimuleert na te denken over passende hulp en ondersteuning. Het directe handelingsperspectief vanuit relevant lokaal aanbod activeert mantelzorgers over het aanbod na te denken en er ook gebruik van te maken.

Na ontwikkeling van de test hebben, in samenwerking met het ministerie van VWS, een drietal succesvolle pilots plaats gevonden in de gemeenten Breda, Moerdijk en Tilburg. Vanuit die resultaten hebben CZ en VWS CbusineZ gevraagd mee te denken over de landelijke uitrol. Na het opstellen van het businessplan en het organiseren van de start financiering vanuit een subsidie van VWS, is Stichting Mantelzorgtest opgericht.

De ambitie voor de komende twee jaar is de Mantelzorgtest in 150 gemeenten te implementeren en daarbij alle zorgverzekeraars te betrekken.

Nu starten met de implementatie is extra interessant, omdat een belangrijk deel van de beschikbare subsidie wordt ingezet om tegemoet te komen in de kosten voor implementatie.

Gertjan van Rossum van CbusineZ is als bestuurder van de stichting onderdeel van het kernteam dat twee maanden geleden is gestart. Inmiddels is er al met tientallen gemeenten en zorgverzekeraars contact. De eerste hebben inmiddels al uitgesproken te willen starten. De stichting begeleidt de implementatie en blijft ook na implementatie gemeenten en hun samenwerkingspartners begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mailto:gertjan.van.rossum@cbusinez.nl.