CbusineZ helpt aanrijtijden ambulances te verbeteren

23 december 2020

Het is natuurlijk belangrijk dat ambulances in geval van nood snel ter plaatse kunnen zijn. Dankzij big data kan nu een betere inschatting worden gemaakt over de best mogelijke inzet van ambulancecapaciteit. CbusineZ gaat participeren in het bedrijf Stokhos dat hiervoor een tool heeft ontwikkeld. CbusineZ wil deze manier graag over het hele land verder uitrollen.

 

Verdeling van ambulances

Hoe sneller een ambulance ter plaatse kan zijn, hoe beter dit is voor de patiënt. Ambulances worden daarom verdeeld over standplaatsen die verspreid zijn over de regio. De verdeling van ambulances, betreft één van de taken van de centralist op de meldkamer. Die maakt op basis van inzet van ambulances continu de overweging of de verdeling van de beschikbare ambulances over de standplaatsen moet worden aangepast voor de meest optimale aanrijtijden. Het betreft een lastige, handmatige klus waarbij je steeds vooruit moet denken en rekening moet houden met veel aspecten die van invloed kunnen zijn.

 

Big data

De tool van Stokhos helpt de centralist om de beschikbare ambulances nog beter in te zetten. Op basis van big data wordt continu berekend wat op dat moment de meest optimale verdeling van de ambulances over de standplaatsen is. In die berekening worden verschillende aspecten meegenomen. Bijvoorbeeld: de kans dat een ambulance ‘s nachts in een druk stadscentrum nodig is, is groter dan dat deze op het dunbevolkte platteland moet zijn. En een ambulance die in het centrum van een stad staat te wachten, kan waarschijnlijk minder snel de snelweg bereiken indien deze elders nodig is. Ook is de ene afstand van 3 kilometer niet zomaar te vergelijken met een andere afstand van 3 km. Daarnaast zijn ook regionale verschillen van invloed op aanrijtijden. Al dit soort aspecten en ervaringen uit het verleden worden meegenomen in de berekening van de tool. Deze is inmiddels in 4 regio’s getest en de ervaringen zijn zeer positief.

 

Stokhos

Stokhos is ontstaan uit een onderzoekstraject van de Technische Universiteit Delft en het Centrum voor Wiskunde en Informatica.