CbusineZ staat buiten juridisch geschil tussen Breathomix B.V. en Ministerie van VWS

11 februari 2022

Al meer dan 20 jaar ondersteunt de Stichting CbusineZ veelbelovende innovaties in de Nederlandse gezondheidszorg. We richten ons op innovaties die bijdragen aan efficiëntere en kwalitatief betere zorg. Sinds 2019 werken we ook samen met Breathomix B.V., een bedrijf dat in potentie via ademanalyse diagnoses kan stellen. Op dit moment speelt er een juridisch geschil tussen Breathomix B.V. en het Ministerie van VWS. CbusineZ heeft geen enkele betrokkenheid bij dit geschil. We geven hier graag meer uitleg over.

Toen we in 2019 kennismaakten met Breathomix werden we enthousiast over deze veelbelovende technologie. We hebben drie concrete thema’s geduid als “interessant” om gezamenlijk verder uit te werken. Dit waren de thema’s vroegdiagnostiek longkanker, responspredictie medicatie bij kleincellig longcarcinoom en fenotypering Astma/COPD. CbusineZ richt zich op innovaties in Nederland. Omdat Breathomix B.V. ook ambities had in het buitenland, hebben we de gezamenlijke activiteiten ondergebracht in de Stichting Implementatie Breathomics Nederland.

De stichting heeft tien apparaten gekocht van Breathomix B.V. om te gebruiken in onderzoek. CbusineZ heeft de stichting hiervoor een lening verstrekt van EUR 150.000. De lening is inmiddels volledig afgelost. De apparaten zijn verkocht toen het onderzoek naar responspredictie kleincellig longcarcinoom werd opgenomen in een breder onderzoek naar biomarkers. Er is dus geen financiële link meer tussen CbusineZ en de Stichting Implementatie Breatomics.

Een financiële link tussen CbusineZ en Breathomix B.V. is er nooit geweest. CbusineZ is geen aandeelhouder in Breathomix B.V.. En zijn dus ook  geen partij in het juridisch conflict tussen Breathomix B.V. en het ministerie van VWS.