CbusineZ stapt in elektronische neus

28 juni 2019

Snelle diagnose en passende behandeling met SpiroNose

Binnen enkele minuten kan de elektronische neus “SpiroNose” op basis van stoffen in de uitademingslucht vaststellen of een patiënt een (long)ziekte heeft en welke ziekte dit is. Op dezelfde manier kan het systeem ook aangeven of een behandeling aanslaat of niet. Zorgverzekeraar CZ wil gezondheidszorg steeds meer personaliseren, met de voorspellende waarde van de elektronische neus kan de zorg beter afgestemd worden op de individuele patiënt. CbusineZ, de innovatietak gelieerd aan CZ, wil innovaties als de SpiroNose stimuleren en gaat daarom samenwerken met de ontwikkelaar Breathomix. Samen gaan zij ervoor zorgen dat de elektronische neus straks in iedere spreekkamer kan komen te staan.

Diagnose binnen enkele minuten

De elektronische neus ‘ruikt’ door middel van sensoren verschillende stofjes in de uitademingslucht en vergelijkt dit met de ademprofielen in het online BreathBase systeem. Dit systeem bestaat o.a. uit een database met ademprofielen van duizenden andere patiënten. Waar normaal soms dagen gewacht moet worden op een diagnose, kan op deze manier binnen enkele minuten vastgesteld worden of een patiënt astma, COPD of longkanker heeft. Snelle diagnose is met name belangrijk bij longkanker, want hoe eerder je de ziekte vaststelt hoe beter de behandelmogelijkheden zijn.

Onnodige bijwerkingen voorkomen

“Voor veel nieuwe en dure medicijnen bestaat geen test om te bepalen of iemand baat zal hebben bij dit medicijn. De behandeling is dan gebaseerd op trial-and-error, een tijdrovende en kostbare zoektocht”, zegt Rianne de Vries, COO van Breathomix. De slimme neus kan, naast het stellen van een diagnose, ook verschillende typen van een ziektebeeld onderscheiden en bij longkankerpatiënten voorspellen of immunotherapie aanslaat. Immunotherapie is een hele goede, maar dure behandelingsmethode die slechts bij ongeveer één op de vijf patiënten werkt. Volgens Carolien Oppeneer van CbusineZ kan de SpiroNose in combinatie met het BreathBase systeem een groot verschil maken voor patiënten. “We zien in de praktijk nog te vaak dat patiënten meer last ondervinden van een behandeling, dan dat zij hier baat bij hebben. Met de SpiroNose kunnen mogelijk langdurige en nare onderzoeken voorkomen worden en kunnen patiënten sneller passende medicatie krijgen.”

Betrouwbare voorspeller breder beschikbaar

De SpiroNose en BreathBase zijn de afgelopen jaren uitgebreid getest in verschillende Nederlandse ziekenhuizen waaronder het Amsterdam UMC als bakermat. Uit de studies is gebleken dat het systeem zeer betrouwbaar is. Toch is bij veelbelovende innovaties zoals de elektronische neus een brede acceptatie niet vanzelfsprekend. Artsen willen eerst zelf ervaren dat het werkt. CbusineZ en Breathomix kijken nu samen wat nodig is om de acceptatie te verhogen. Carolien Oppeneer ziet dat er in de praktijk een groot verschil is tussen veelbelovende studieresultaten en de concrete stap van artsen om het zelf in de praktijk in te zetten. “Om dat te overbruggen gaan we in ieder geval starten met de uitrol door  artsen in verschillende ziekenhuizen kennis en ervaring op te laten doen met de slimme neus.”

Een passende behandeling én onnodige zorgkosten voorkomen

CbusineZ ziet de SpiroNose  als een belangrijke innovatie die kan bijdragen aan betere en duurzame zorg in Nederland. Snelle diagnostiek en een passende behandeling levert voor de patiënt kwaliteit van leven op. Maar het mes snijdt aan twee kanten benadrukt  Carolien Oppeneer. “Wanneer we kunnen voorspellen of een behandeling met immunotherapie aanslaat kan niet alleen onnodige bijwerkingen voor de patiënt worden voorkomen, maar kunnen we ook voorkomen dat dure geneesmiddelen worden ingezet terwijl ze niet werken.” Door deze samenwerking aan te gaan wil CbusineZ een bijdrage leveren aan het personaliseren en het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Als het aan Oppeneer en De Vries ligt, is de SpiroNose straks voor een grote groep patiënten beschikbaar en is het testen van de adem straks net zo gewoon als het testen van je bloed.