Koppeltaal

Het idee van een game voor kinderen met autisme. Er is een trend, gamification, waarbij de dynamiek en mechaniek van spellen wordt toegepast om in andere gebieden tot makkelijkere en leukere toepassingen te komen. Zo ook in de GGZ.

Kennis en ervaring bundelen

Koppeltaal begint bij de wens van enkele GGZ instellingen om een game te ontwikkelen voor kinderen met autisme. De zorginstellingen komen hierover in gesprek met CbusineZ, partner in zorginnovatie. CbusineZ wil de ontwikkeling van een game graag financieren, mits er een substantieel aantal instellingen samenwerkt aan de ontwikkeling.

Besloten wordt tot de oprichting van de Coöperatie E-lab Autisme, dat kennis en ervaring over autisme bundelt en samen op zoek gaat naar een game-ontwikkelaar om hun wens vorm te geven.

Draagvlak bij de e-health leveranciers

Tijdens het ontwerp van de integratielaag spreekt het adviesbureau met verschillende leidende e-health leveranciers in de GGZ. Zo wordt belangrijke input gekregen voor het ontwerp van de integratielaag en ontstaat een beeld hoe de integratielaag aan zou kunnen sluiten op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de verschillende e-health platforms. Het advies is om de integratielaag samen met de markt te ontwikkelen en implementeren. De verschillende e-health leveranciers staan open voor een samenwerking om dat vorm te geven.

Een ‘integratielaag’ voor applicatieaansluiting

De coöperatie realiseert zich op dat moment al dat de game, die ontwikkeld gaat worden door een bureau gespecialiseerd in games, samen moet kunnen werken met de verschillende IT systemen die de instellingen gebruiken, bijvoorbeeld met de e-health platforms, de EPD’s en de ROM-applicaties. Geen van die applicaties biedt de mogelijkheid om een game voor autisme te maken en het zou dubbel werk zijn om de game ook de functionaliteit te laten bieden die deze andere applicaties al in huis hebben. Ieder voor zich de leveranciers benaderen om de game aan te sluiten lijkt ook een dure optie. Besloten wordt een adviesbureau te vragen om een bij de game passende integratielaag te ontwerpen waarmee de leden van de coöperatie op een standaardmanier op de verschillende applicaties aan kunnen sluiten.

Lees meer op de website van Koppeltaal