Een draagbare kunstnier:  innovatie in dialyse

Het perspectief voor dialysepatiënten is al tientallen jaren niet wezenlijk veranderd en de markt pakt het onvoldoende op. Dát is waarom de Nierstichting het initiatief heeft genomen tot de ontwikkeling van een draagbaar hemodialyse apparaat dat thuis en op locatie kan worden gebruikt.

Doorbraak

Wij willen (hemo)dialyse draaglijker maken door het draagbaar te maken. Wij veranderen de status quo voor dialysepatiënten, door de eerste echte doorbraak te forceren sinds Willem Kolff 70 jaar geleden de dialysemachine uitvond.

Voor meer dan 2,5 miljoen patiënten met End Stage Renal Disease (ESRD) betekent dialyse nog steeds overleven in plaats van leven. Dialyse is een zware, imperfecte behandeling die patiënten ernstig beperkt in hun mogelijkheden om te werken, te reizen en een sociaal leven te hebben.

Wij willen binnen drie tot vijf jaar een echt draagbare kunstnier realiseren, die langere en frequentere dialyse mogelijk maakt, de dialysekosten verlaagt en nierpatiënten hun autonomie en mobiliteit teruggeeft. Veel technologie is er al. Wij zorgen dat die wordt samengebracht in een echt draagbare kunstnier waarmee we zo snel mogelijk concrete verbetering kunnen realiseren in het leven van patiënten.

Donor tekort

Door het grote tekort aan orgaandonoren zijn veel nierpatiënten aangewezen op dialyse. Dat is een zware behandeling met ingrijpende gevolgen voor het leven van nierpatiënten en hun omgeving.

Vrijheid

Het draagbare hemodialyse apparaat is licht en klein en hierdoor makkelijk thuis te gebruiken of mee te nemen als handbagage op reis. Patiënten zijn daardoor voor hemodialyse niet meer gebonden om drie- of viermaal per week vier uur te dialyseren in een ziekenhuis. Daarnaast biedt de draagbare kunstnier veel keuzevrijheid: patiënt en arts kunnen kiezen voor korte of langdurige dialyse, frequentere dialyse, op een plaats en tijd die de patiënt zelf kiest. Dit biedt een betere kwaliteit van leven en meer energie en vrijheid. Een enorm grote stap vooruit voor het leven van nierpatiënten.

Lees meer op de website van Neokidney