Organoids

Het UMC Utrecht WKZ en het Hubrecht Instituut hebben een methode ontwikkeld om in het laboratorium uit darmcellen van Cystic Fibrose (CF) -patiënten ‘stamcellen’ te isoleren. Deze stamcellen kunnen in het laboratorium heel lang bewaard blijven. Door het opkweken van stamcellen tot minidarmpje (organoïde) kan in het laboratorium worden onderzocht hoe goed iemand op nieuwe medicijnen reageert.

Mini darmpjes

Onderzoekers en bedrijven kunnen op minidarmpjes testen of kandidaatmedicijnen werken of niet, voordat er onderzoek wordt gedaan met groepen patiënten. Ook op patiënten met zeldzame mutaties kan zo onderzoek worden gedaan. Normaal gesproken kunnen zij niet meedoen aan onderzoek, waar grotere groepen patiënten voor nodig zijn.

Nieuwe medicijnen kunnen ook op de minidarmpjes worden getest, om zo per patiënt telkens de optimale combinatie van medicijnen te vinden.

Lees meer op de website van Hubrecht Instituut