Tonen Audiologische Techniek

Tonen levert het bedrijfsleven een gehoorprogramma van diagnose, preventie, zorg tot en met de begeleiding van medewerkers.
Het team van professionals bestaat uit een audioloog, een spraak- en taalpatholoog, meerdere audiciens en audiometristen.

Daarnaast is er een medewerker Integrale Veiligheidszorg beschikbaar die vanuit een bestuurskundige achtergrond beleid maakt voor bedrijven op de combinatie arbeid en geluid om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

 

Arbeidsgerelateerde lawaaislechthorendheid

Arbeidsgerelateerde lawaaislechthorendheid is een van de meest voorkomende beroepsziekten van Nederland. Het ontstaat wanneer werknemers te lang, te vaak worden blootgesteld aan te hard geluid. Naar schatting lopen jaarlijks ongeveer 900.000 werknemers het risico om deze gehoorschade op te lopen.

Deze beroepsziekte vormt een ernstig en structureel probleem voor werknemers, werkgevers en de maatschappij als geheel. Het leidt tot een hoger ziekteverzuim, hogere zorgkosten, een hogere werkloosheid, een hoger risico op bedrijfsongevallen en het heeft een relatie met een lagere sociaal economische status. Bovendien heeft gehoorschade een onomkeerbaar karakter – het is niet te genezen, alleen te voorkomen – en daarom is preventie hier cruciaal.

Preventie en aanpak bij beroepsgroepen

Het onbehandeld laten of niet erkennen van slechthorendheid heeft serieuze negatieve consequenties voor zowel de werknemers en werkgevers. Stress, depressie en burn-out klachten staan als gevolg daarvan al jaren in de top van de meest gemelde beroepsziekten.
Bij maatregelen rondom geluid en gehoor denken de meeste werkgevers aan gehoorbescherming. Veel minder bekend is dat medewerkers die veel moeten vergaderen veel stress ontwikkelen wanneer ze minder gaan horen. Deze stress kan overgaan in burnout of een depressie wanneer niet tijdig wordt ingegrepen.

Betaalbare gehoorzorg voor werknemers

Tonen biedt samen met diverse partners een betaalbare uitgebreide manier van zorg die werkgevers helpt medewerkers inzetbaar te houden.

Naast de managementrapportage ontvangen bedrijven een plan van aanpak waarmee direct voldaan wordt aan de eisen die vanuit de ARBO-wet worden gesteld.

Lees meer op de website van Tonen