VECOZO

Hét digitale communicatiepunt voor ketenpartijen in de zorg VECOZO, hét landelijk communicatiepunt voor de zorg, biedt een veilige en kwalitatief hoogwaardige digitale omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen uitwisselen.

 

 

We zijn in 2002 opgericht door een aantal zorgverzekeraars vanuit de behoefte aan administratieve lastenverlichting voor de hele keten. Inmiddels zijn alle zorgverzekeraars, zorgkantoren en nagenoeg alle zorgaanbieders en (indirect) gemeenten bij VECOZO aangesloten. In 2015 wisselden zorgpartijen meer dan 2 miljard berichten uit via onze digitale omgeving.

Missie, visie en kernwaarden

Onze missie is een belangrijke maatschappelijke rol te spelen in de kostenbeheersing in de Nederlandse zorgsector. Met onze dienstverlening als digitaal communicatiepunt, richten we ons op het verlagen van de administratieve lasten van alle ketenpartijen in de zorg. Samen met onze ketenpartners zorgen we voor continue verbetering van onze dienstverlening om onze klanten optimaal te faciliteren in hun administratieve processen, specifiek op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg.

Kernwaarden veilig en betrouwbaar

VECOZO staat voor veiligheid. We hechten veel waarde aan veiligheid van processen, systemen en data en het integer handelen van onze medewerkers. Het nakomen van afspraken en de hoge kwaliteit van onze dienstverlening, maken VECOZO tot de betrouwbare ketenpartner.

Klant- en resultaatgericht

We werken samen met klanten en collega’s om onze gezamenlijke doelstellingen en resultaten te behalen en de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Transparantie in deze samenwerking zorgt voor heldere verwachtingen, vertrouwen en verbinding tussen medewerkers en ketenpartners.

Lees meer op de website van VECOZO