ZorgMatch

ZorgMatch is een IT bedrijf dat oplossingen biedt voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. Het gaat om mensen met een chronische ziekte en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

 

AZR-NL

Het door ZorgMatch ontwikkelde product AZR-NL biedt ondersteuning voor het berichtenverkeer in de Langdurige Zorg. De zorgkantoren van de Wlz uitvoerders CZ, Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar zijn de partijen die gebruik maken van AZR-NL.

17 van de 31 zorgkantoren in Nederland zijn daarmee aangesloten op AZR-NL. In 2019 sluit ook VGZ aan. Daarmee groeit het aantal naar 24 en maakt 75% van de zorgkantoren gebruik van AZR-NL voor de ondersteuning van het berichtenverkeer. Belangrijke partijen in het berichtenverkeer, naast het zorgkantoor, zijn de zorgaanbieders, het CIZ en het CAK.

PGB-ondersteuning

Met de overgang van de Awbz naar de Wlz in 2015 is door ZorgMatch tevens een nieuw product voor de ondersteuning van PGB ontwikkeld. In eerste instantie is DFZ de concessiehouder geweest die dit product heeft afgenomen. Inmiddels maken ook de zorgkantoren van CZ gebruik van PGBMatch voor de ondersteuning van klanten die zelf hun zorg regelen. In de loop van 2019 zal ook VGZ met haar zorgkantoren PGBMatch in gebruik nemen.

Lees meer op de website vanĀ zorgmatch.nl