ZorgMatch

ZorgMatch is een IT bedrijf dat oplossingen biedt voor het berichtenverkeer in de Langdurige Zorg (Wlz) en als ondersteuning van Persoonsgebonden Budget (PGB). Bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben.

 

AZR-NL

Het door ZorgMatch ontwikkelde product AZR-NL biedt ondersteuning voor het berichtenverkeer in de Langdurige Zorg. De zorgkantoren van de Wlz uitvoerders CZ, Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar zijn de partijen die gebruik maken van AZR-NL.

17 van de 31 zorgkantoren in Nederland zijn daarmee aangesloten op AZR-NL. In juni 2019 is ook VGZ aangesloten. Daarmee is het aantal gegroeid naar 24 en maakt 75% van de zorgkantoren gebruik van AZR-NL voor de ondersteuning van het berichtenverkeer. Belangrijke partijen in het berichtenverkeer, naast het zorgkantoor, zijn de zorgaanbieders, het CIZ en het CAK.

PGB-ondersteuning

Met de overgang van de Awbz naar de Wlz in 2015 is door ZorgMatch tevens een nieuw product voor de ondersteuning van PGB ontwikkeld. In eerste instantie is DFZ de concessiehouder geweest die dit product heeft afgenomen. Inmiddels maken ook de zorgkantoren van CZ gebruik van PGBMatch voor de ondersteuning van klanten die zelf hun zorg regelen. In juni 2019 heeft ook VGZ met haar zorgkantoren PGBMatch in gebruik genomen.

Lees meer op de website vanĀ zorgmatch.nl