Business Proces Redesign

Zorgprocessen in een instelling gaan vanzelfsprekend over de interactie tussen patiënten en professionals. Relatief vaak wordt de professional hierbij nog als uitgangspunt genomen waar de patiënt maar naartoe moet komen. Ergernis en tijdsverlies in de zorg draaien grotendeels niet om de kennis, maar om ‘logistiek’ en kennisdistributie.

Steeds meer kunnen beslissingen worden genomen op basis van data en datapatronen. Daarom vinden we dat processen enerzijds kunnen worden herontworpen en anderzijds kunnen worden ondersteund met expertsystemen. Niet alleen binnen, maar ook tussen (netwerken van) instellingen. Waarbij patiënten en medische doelen het startpunt zijn waarvoor lean-mean processen worden bedacht met een lerend karakter.

Dat betekent dat processen worden herontworpen gefaciliteerd door Shared Decision Making en het gebruik van expertsystemen om betere uitkomsten te faciliteren. De mogelijkheden van Artificial Intelligence maken dat processen steeds vaker voorspellende componenten kennen en in toenemende mate zelflerend zijn. Door process mining en Data Science kunnen we bij de opvolging in vervolgstappen optimaliseren om de processen nog efficiënter in te richten.

PATIENT+

PATIENT+ is opgericht door artsen die geloven in de kracht van samen beslissen met patiënten en heeft een heldere missie: de kwaliteit van zorg verbeteren door samen beslissen in de praktijk te brengen.

Stokhos

De applicatie van Stokhos komt op basis van algoritmes tot een betere realtime regioverdeling van ambulances. Hierdoor helpt Stokhos regio’s te voldoen aan de kwaliteitsnormen van aanrijtijden. Met als resultaat betere benutting van schaarse ambulances en personeel en kortere aanrijtijden.