Zelfmanagement & e-Health

In verschillende ventures speelt de patiënt de hoofdrol. Zelfmanagement is een groot thema waarbij onze Ventures Zelfzorgondersteund ZO! en Medicinfo grote pilaren zijn.

De patiënt gaat steeds meer zelf kiezen. Dat houdt ook in dat de patiënt zelf bepaalt of hij wel of niet gaat monitoren. Wij denken dat er een steeds grotere groep zal komen die zelf de regie wil, de behandelopties wil bespreken, zelf de belangrijke waarden in de gaten wil kunnen houden en vragen wil stellen aan een zorgverlener wanneer het hun uitkomt.

In onze visie op zelfmanagement willen we dat tools beschikbaar komen voor zelfmanagement én dat de inzet van zelfmanagement tools versneld wordt.