Zelfmanagement & e-Health

Patiënten kunnen en gaan steeds meer zelf kiezen. Dat houdt ook in dat zij zelf bepalen of zij wel of niet hun gezondheid gaan monitoren. En zelf bepalen welke van deze data wel of niet gedeeld wordt, bijvoorbeeld met een behandelaar. Bij CbusineZ denken we dat er een steeds grotere groep zal komen die zelf de regie wil. Die belangrijke waarden in de gaten wil houden, behandelopties wil bespreken, zelf aan de slag wil gaan en contact wil hebben met een zorgverlener wanneer en op de manier waarop het hen uitkomt.

CbusineZ wil dat tools voor zelfmanagement beschikbaar komen én dat de inzet van deze tools wordt versneld. Zodat patiënten steeds meer eigen regie kunnen voeren. Hoewel zelfmanagement en het gebruik van technologie hot topics zijn, is de inzet nog te beperkt. We kunnen deze inzet versnellen door te kijken naar best practices, het ontwikkelen van begeleidingsmodules (bijvoorbeeld in de ggz of bij leefstijlverandering) en het starten van versnellingsinitiatieven. Om zo de weg vrij te maken om zelfmanagement en e-health op de kaart te zetten en geaccepteerd te krijgen door professionals.

Medicinfo

Medicinfo is zich scherp bewust van de uitdagingen, behoeften en ontwikkelingen in de zorg. En is al meer dan 20 jaar succesvol door de medische deskundigheid van haar zorgverleners te bundelen met IT-expertise om toegankelijke, persoonlijke zorg op afstand te bieden en zorgprocessen te optimaliseren.

ZelfzorgOndersteund ZO!

ZO! Samen maken we ons sterk voor ondersteunde zelfzorg in Nederland. 99% van de tijd maken patiënten eigen keuzes.