Te dure toelevering

Dure toeleveringen van hulp- geneesmiddelen zijn een issue voor zowel zorgverleners als zorgverzekeraars. Er liggen grote kansen door nieuwe deliveryprocessen en kortere inkoopketens neer te zetten bij ziekenhuizen en andere aanbieders. Dit zorgt voor een unieke kans om hierbij samen te werken.

Wij zien trajecten voor ons waarbij we samen met zorgverleners dure toeleveringen selecteren en aanpakken. Gebaseerd op de methode van EcoSystem Redesign starten we vervolgens een traject met als doel de kosten minimaal 30% omlaag te brengen tegen dezelfde of zelfs hogere kwaliteit. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van hulpmiddelen in ziekenhuizen, maar ook aan dure IT en dure medicijnen.

In de afgelopen jaren heeft CbusineZ hier al veel ervaring mee opgedaan. Vaak in relatie tot de zorgverzekeraar, maar ook in combinatie met ziekenhuizen. We gebruiken de kennis en competenties die we hierin hebben de komende jaren graag om nog meer impact te realiseren.

Tonen Audiologische Techniek

Duurzame inzetbaarheid werknemers. Minder stress, depressie en burn-out door preventieve hoorzorg.