Te dure toelevering

Gebaseerd op de methode van EcoSystem Redesign starten we een traject met als doel de kosten minimaal 30% omlaag te brengen tegen dezelfde of hogere kwaliteit.

In de afgelopen jaren hebben we al veel ervaringen opgedaan met hulpmiddelen. Meestal in relatie tot de zorgverzekeraar, maar ook in combinatie met ziekenhuizen.

Voorbeeld

Project hoortoestellen Venture Tonen. De hulpmiddelen aanpak is gestart uit onvrede over de hoge kosten. CbusineZ wil betere kwaliteit tegen faire prijs. Voorbeeld hiervan is hoortoestellen. Door een uitgebreide service waaronder gehoortest door een audioloog  thuis  (waarbij in eigen omgeving voor getest) tegen significant lagere kosten. Het effect is dat de markt ons prijsbeleid heeft gevolgd en hiermee enorme kosten zijn bespaard.