Te dure toelevering

Gebaseerd op de methode van EcoSystem Redesign starten we een traject met als doel de kosten minimaal 30% omlaag te brengen tegen dezelfde of hogere kwaliteit.

In de afgelopen jaren hebben we al veel ervaringen opgedaan met hulpmiddelen. Meestal in relatie tot de zorgverzekeraar, maar ook in combinatie met ziekenhuizen.